ER WORDT GEWERKT AAN DE TOEGANKELIJKHEID VAN WEST-VLAAMSE ZWEMBADEN

Uit een toegankelijkheidsrapport dat de provincie West-Vlaanderen tussen 2014 en 2017 liet uitvoeren bleek dat slechts 7 van de 29 gescreende zwembaden een positief rapport kregen op het vlak van toegankelijkheid. Vlaams volksvertegenwoordiger Johan Verstreken vernam van minister Muyters dat dit niet betekent dat de andere zwembaden heel slecht scoorden. In de sportinfrastructuurdatabank van Sport Vlaanderen is te zien dat voor 51 zwembaden van de 75 opgenomen West-Vlaamse zwembaden een faciliteit voor toegankelijkheid is voorzien. De meeste zwembaden kampen echter met oude infrastructuur waarbij vroeger geen aandacht was voor toegankelijkheid. Sinds de herziening van de Vlaamse toegankelijkheidsverordening in 2010 ziet het agentschap Toegankelijk Vlaanderen een stapsgewijze verhoging van de toegankelijkheid. Dit uit zich ook in de 29 zwembaden in West-Vlaanderen waarvan het merendeel ook oudere infrastructuur betrof. De slechtere score dient dan ook genuanceerd te worden. De conclusie van het onderzoek luidde o.m. dat de toegankelijkheid op structureel gebied verbetert en dat voorzieningen zoals vb. een zwembadlift vaker voorkomen en er meer oog is voor de toegankelijkheid van de omkleedzones en het sanitair. Naar de toekomst verwacht men dat nieuwe baden en grondige renovaties nog meer verbetering op vlak van toegankelijkheid met zich mee zullen brengen.

 

HOGE KWALITEITSWAARDERING VOOR LUCHTHAVEN VAN OOSTENDE
Uit een enquete van Test-Aankoop blijkt dat de luchthaven van Oostende een uitzonderlijk goede waardering krijgt voor kwaliteit. Samen met de luchthaven van Antwerpen kreeg de luchthaven van Oostende de hoogste score van alle Belgische luchthavens. De luchthaven van Oostende kreeg een 8 op 10 voor veiligheidsgevoel, een 7,7 op 10 voor veiligheidscontrole en een 8 op 10 voor de signalisatie op de luchthaven.

 

BETERE TOERISTISCHE ONTSLUITING VOOR DE LUCHTHAVEN VAN OOSTENDE

De luchthaven van Oostende is een belangrijke partner voor passagiersvluchten en incoming toerisme. Voor het komende zomerseizoen breidt de luchthaven haar bestemmingen zelfs uit tot 19 locaties, een record voor de regionale kustluchthaven. Maar volgens Vlaams volksvertegenwoordiger Johan Verstreken moet er meer werk gemaakt worden van een betere toeristische ontsluiting, iets waar de luchthaven zelf ook vragende partij voor is. Johan Verstreken ondervroeg hierover de bevoegde minister en vernam dat er werd begonnen met een onderzoek van de ontsluitingsproblematiek en in het bijzonder de aansluiting van de luchthaven op het openbaar vervoeraanbod. Toerisme Vlaanderen (TVL) focust daarbij voornamelijk op de vervoersontsluiting voor de internationale reizigers. Voor het zomerreces zal TVL het initiatief nemen om alle betrokken partijen bij elkaar te brengen om het probleem te definieren, oplossingen te zoeken en te toetsen op hun haalbaarheid.

 

NOG VEEL GROEIPOTENTIEEL IN HERDENKINGSTOERISME W.O. I

In 2016 voerde Toerisme Vlaanderen een awareness-onderzoek uit rond W.O. I. om na te gaan in hoeverre Vlaamse W.O. I bestemmingen bekend zijn in binnen- en buitenland. Het onderzoek toonde een aantal positieve trends zoals een toename in de naamsbekendheid van de Vlaamse slagvelden, meer vertrouwdheid met Flanders Fields, en een toegenomen belangstelling voor de herdenking van de Eerste Wereldoorlog.
Volgens Vlaams volksvertegenwoordiger Johan Verstreken is het werk echter nog niet af en is er nog groeimogelijk met betrekking tot de kennis en de reputatie van de slagvelden, zelfs in die landen die sterk op W.O. I georienteerd zijn. Hij is dan ook tevreden dat de buitenlandpromotie van Toerisme Vlaanderen zich zal blijven focussen op het herdenkingstoerisme. Later dit jaar vindt immers nog de herdenking van de Mijnenslag en Passendale plaats, en in 2018 de eindoffensieven en langverwachte vrede. Daarnaast zal Toerisme Vlaanderen ook inzetten op het 'verwantschap'€™-gegeven. Steeds meer mensen beseffen immers dat zij via hun voorouders een persoonlijke verwantschap hebben met Wereldoorlog I. Verder blijft Toerisme Vlaanderen inzetten op de Australische markt. In Australie is er van oudsher een grote interesse voor het herdenkingstoerisme, maar wegens de terreurdreiging heerste er in Australie een negatief beeld over de veiligheid in Europa. Toerisme Vlaanderen startte na de aanslagen volop met promotionele acties om het negatieve beeld over Vlaanderen en Europa bij te stellen.

 

TOERISTISCHE INFOBALIE OP DE GRASMARKT IN BRUSSEL BLIJFT BESTAAN
Toerisme Vlaanderen heeft beslist om het informatiecentrum op de Grasmarkt in Brussel te sluiten. In de plaats komt een conceptstore met een toeristische onthaalbalie met infopunt, een boetiek met op maat ontwikkelde Vlaamse producten en een inspirerende en smaakvolle belevingsruimte.
'€œEr zal een infobalie permanent bemand worden, zodat bezoekers nog steeds op de Grasmarkt terecht kunnen om toeristische informatie over Vlaanderen op te vragen. Ook voor de verdeling van gratis publicaties en toeristische kaarten als voor de verkoop van de belangrijkste toeristische publicaties over Vlaanderen zal men er nog steeds terecht kunnen', vernam Johan Verstreken van de bevoegde minister. De invulling zal via een concessie overeenkomst in handen worden gegeven van een private partner. De ruimte zal dus niet meer bemand worden door het personeel van Toerisme Vlaanderen.

 

 

Volg mij ook op

FacebookYouTubeRSS Feed
Banner