PDF Afdrukken E-mail

BOUW NIEUWE JACHTHAVEN VUURTORENDOK IN 2019
Vanaf 2019 wordt gestart met de bouw van een nieuwe jachthaven in het Vuurtorendok in Oostende. Dat vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Johan Verstreken van de bevoegde minister. Momenteel worden de resterende vaartuigen uit het dok verwijderd zodat het dok tegen eind dit jaar volledig vrij is. Intussen wordt ook op zoek gegaan naar een exploitant voor de uitbating van het dok als jachthaven. De basisinfrastructuur voor het Vuurtorendok zal door de Vlaamse overheid worden voorzien en zal naast de vlottende steiger-infrastructuur, buispalen en toegangshelling, ook bestaan uit de aanleg van een nieuwe glooiing aan de zuidoostelijke zijde. De exploitant dient in te staan voor de bouw van een clubhuis en de verdere uitrusting van de basisinfrastructuur. Pas als er zekerheid is over een exploitant zullen de investeringen in de basisinfrastructuur worden ingevuld. De aanbesteding voor deze investeringswerken is voorzien begin 2019. De totale kostprijs wordt geraamd op 3 miljoen euro en wordt volledig gedragen door de Vlaamse overheid. De investeringen in de verdere uitrusting en het clubhuis zijn ten laste van de exploitant.

 
PDF Afdrukken E-mail

NAAR AANLEIDING VAN DE ACTUELE VRAAG OVER DE DEFINITIEVE TERDOODVEROORDELING VAN VUB-GASTDOCENT AHMADREZA DJALALI DOOR HET IRAANSE GERECHT, KWAM JOHAN VERSTREKEN TUSSEN IN DE PLENAIRE ZITTING VAN WOENSDAG 07 FEBRUARI 2018.

"Natuurlijk zijn we allemaal tegen de doodstraf, want die druist in tegen alle internationale verdragen.

Minister-president, ik dank u voor de al geleverde inspanningen. Maar het is inderdaad dringend tijd dat er internationale druk wordt uitgeoefend op Iran. Daarom wil ik u vragen om ook contact op te nemen met de Europese instanties, zodat er massaal wordt gereageerd. Mensenrechten vormen een rode draad doorheen uw beleid. Daar staan wij volledig achter. Hier is terecht al heel veel inkt over gevloeid, laten we hopen dat we een sprankje hoop hebben op een goede uitkomst."

 

 


 

 
PDF Afdrukken E-mail

DE VLAAMSE REGERING KENT EEN PROJECTSUBSIDIE VAN 2.000.000 EURO TOE AAN HET STADSVERNIEUWINGSPROJECT OOSTENDE, STAPSTENEN VOOR STENE

Een jury boog zich over dit stadsvernieuwingsproject en oordeelde dat het een navolgbaar voorbeeld is voor andere Vlaamse steden en hun stadsrand. Het project sluit volledig aan bij de visie van de Vlaamse overheid op de ruimtelijke ontwikkeling, met name door bestaande bebouwde ruimtes te transformeren volgens de principes van ruimtelijk rendement en door klimaatrobuustheid te beogen via onder meer groenblauwe dooradering en slimme infrastructuur.

Lees meer...
 
PDF Afdrukken E-mail

WERKBEZOEK AAN DE KOPENHAGEN EN BERLIJN

Tijdens een buitenlandse werkbezoek van de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media aan Kopenhagen en Berlijn van zondag 26 november tot en met zaterdag 2 december 2017, kreeg Johan Verstreken de gelegenheid om de vier verschillende onderdelen van het bevoegdheidsdomein van de commissie, te leren kennen in de desbetreffende steden.

Lees meer...
 
PDF Afdrukken E-mail

VLAAMSE SUBSIDIE VOOR BUITENGOED OOSTENDE
Vlaams minister Joke Schauvliege, bevoegd voor Omgeving, Natuur en Landbouw en het Plattelandsbeleid kent een subsidie toe van 15.000 euro aan Buitengoed voor de realisatie van volkstuintjes in Oostende. In Oostende is de vraag naar volkstuintjes groot. Door dit project krijgen nog meer mensen voeling met gezonde voeding, met smaken, met de eigen productie van voedsel, met actief leven in de buitenlucht, met alternatieve vormen van lichaamsbeweging en met een actieve levensstijl. Bovendien vergroten volkstuintjes de sociale cohesie en vormen ze een ontmoetingsplaats tussen verschillende generaties en culturen.

 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Pagina 3 van 34

Gemeenteraadsverkiezingen

Banner

Provincieraadsverkiezingen

Banner