JOHAN VERSTREKENlogo cdv vlaamsparlement blok

  • 2001 - 2006: Schepen Stad Oostende 

Bevoegd voor :
Cultuur, monumentenzorg, musea, bibliotheek, beschermingsbeleid, informatica, centrale aankopen, commissie aanbesteding, gelijkekansenbeleid (personen met een handicap, migranten, man-vrouw, holebi), landbouw en personeelsbeleid.

  • 2004 tot heden: Vlaams volksvertegenwoordiger

vast lid Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie 
vast lid Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
vast lid Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
plaatsvervangend lid Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
plaatsvervangend lid Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad

  • 02 januari 2013 - 22 mei 2015: Gemeenteraadslid Oostende
     
  • Sinds 09 januari 2013: Senator aangeduid door het Vlaams Parlement

lid 
Commissie voor de Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden

plaatsvervanger 
Commissie voor de Transversale Aangelegenheden - Gemeenschapsbevoegdheden

 

Politieke engagementen

bestuurslid CD&V Oostende, CD&V regio Oostende
bestuurslid en bureaulid CD&V provincie West-Vlaanderen
bestuurslid ACW Oostende en ACW Nationaal
regiovoorzitter Pasar Oostende-Westhoek
peter Jong CD&V Gistel

 

Gemeenteraadsverkiezingen

Banner

Provincieraadsverkiezingen

Banner